Pradhana aasariyarae, vol. 2

Vetri Sirantharae
Joseph Aldrin
Track No. 1
Abishega Oliva Maram
Joseph Aldrin
Track No. 2
Ummai Pola
Joseph Aldrin
Track No. 3
Ethirpaartha Mudivai
Joseph Aldrin
Track No. 4
Kanmalaiyanavar
Joseph Aldrin
Track No. 5
Ummel Vaanjaiyai
Joseph Aldrin
Track No. 6
Thadaigalai Udaippavarae
Joseph Aldrin
Track No. 7
Oruvaralae
Joseph Aldrin
Track No. 8
Ummai Nambum Nan
Joseph Aldrin
Track No. 9
Rathamae
Joseph Aldrin
Track No. 10